Get Adobe Flash player

altጽላል ስዊደናዊ-ኤርትራዊ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ሰፊሕ ሕዝባዊ ሰሚናር ምስ ዕድማት ኣጋይሽ ኣብ ዝተፈላለየ ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ዓዲሙ ምስ ሕዝቢ ልዝብ ከካይድ ስለዝኾነ ኩሉኹም ደለይቲ ለውጢ ኣብዚ ሰሚናር እዚ ክትሳተፉ ብኽብሪ ይዕድም።

ዕለት፣  ቀዳም 30 ጥሪ 2016

ግዜ፣ 13.00-19.00

 

ቦታ፣ Kista Träff- Sverige salen

 

መደብ ሰሚናር

 

1. መኽፈቲ

2. ምስማዕ መደረ ካብ ዕዱማት ኣጋይሽና በብኣርእስታቱ

3. ልዝብ ምስ ሕዝቢ

 

 

ዕዱማት ኣጋይሽና

 

1. አርሀ ሓመናካ ኣባል ባይቶ ስዊደን

 

 ኣርእስቲ መደረ/ ብዛዕባ ምቅባል ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብዚ ግዜዚን ኣብ መጻእን እንታይ ለውጥታት ክመጽእ ይኽእል ብዝብል ክገልጽ ኢዩ።

 

2. መሮን እስቲፋኖስ/ ኣቅራቢት ኣብ ራድዮ ኤረና፣ ዳይረክተር ናይ ኤርትራዊ ተበግሶ መሰል ስደተኛታት

 

ኣርእስቲ መደረ/ብዛዕባ መስል ስደተኛታት ኤርትራን ዝጓነፎም ጸገማትን ኣብ መገዲ ስደቶም ብዝብል ከተቅርብ ኢያ፡፤

 

3. በራዳ ኣሕመድ ናስር፣ ኣባል ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ስዊደን

 

ኣር እስቲ መደረ፣ ልዝብ ኣብ መንጎ ዓበይትን መንእስያትን/ ግደ መንእስያት ኣብ ምስግጋር ደሞክራስያዊ ለውጢ ብዝብል መደረ ከተቅርብ ኢያ


Search our Website